stratejik_planlama_danismanligi

Stratejik Planlama

Yönetim, Finans, Eğitim ve destekler alanındaki tecrübelerini, Talu Danışmalık kurumsal çatısında 1995 yılından beri işletmelere; ihtiyaç, hedef ve beklentilerini karşılamaya yönelik, yüksek kaliteli ve sonuç odaklı hizmetler sunuyoruz. Talu Danışmanlık, hizmet alan işletmelerin ihtiyaçlarını ve memnuniyetlerini ön planda tutar. Değişen beklenti ve koşullara uygun iş ve yöntemler geliştirerek uygulanabilir ve sürdürülebilir pratik çözümler üretir. Uygulama ve süreç yönetim desteği ile uzun vadeli iş ve güç birliğinin destek ve başarısını hedefler.

– Mevcut Durum Analizi

– SWOT Analizi / Paydaş Analizi / Sektör Analizi / Pazar Analizi

– Vizyon, Misyon, Değerler, Politikalar, Amaçlar, Hedefler

– Gelir / Gider Bütçesi, Bütçe Takip Raporları, Finansal Raporlar

– Şirket Anahtar Performans Ölçütleri, Kurumsal Performans Yönetimi

– Kurumsallaşma

– Kuşak geçiş sorunları ve Aile Anayasası

– Mevcut Durum Analizi

– OEE (Toplam Ekipman Etkinliği)

– Kaynak Planlaması

– Süreç analizi / haritalama / iyileştirme

– Toplam Verimli Bakım

– 6 Sigma, Kaizen Sürekli İyileştirme Sistemi

– Üretim Yönetim Hedeflerinin Ana Hedeflerle İlişkilendirilmesi

– Kalite Yönetim Sistemi güncellemeler

– Mevcut Durum Analizi

– Müşteri İlişkileri Sürecinin Tasarımı

– Müşteri İlişkileri Eğitimi

– Müşterilerle Stratejilerin Oluşturulması ve Gözden Geçirilmesi

– Müşteri beklenti ve algılamalarının ölçümü

– Müşteri Yönetim Hedeflerinin Ana Hedeflerle İlişkilendirilmesi

– Kalite Yönetim Sistemi güncellemeler

– Yönetim

– İnsan Kaynakları

– Kurumsal ve Kişisel Gelişim

– Pazarlama ve Satışı