An insignificant meeting in the lifestyles at the cafe in an informal setting

Yatırım Planlama

Küresel ekonominin son yıllarda hız kazanmasıyla birlikte ekonomilerde ve bilhassa finansal sektörde önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Bu değişim ve gelişmeler ile birlikte yatırım danışmanlığı faaliyeti önem kazanmıştır. Yatırım danışmanlığı ile amaçlanan, kişilerin uzun ve kısa vadeli finansal hedefleri, risk tercihleri, nakit gereksinimleri dikkate alınarak yatırım planlarının oluşturulmasıdır. Yatırımcının mali durumunu, yatırım amaçlarını, likide, getiri ve risk tercihlerini dikkate alarak en uygun yatırım kararını almalarını sağlayacak yönde tavsiyede bulunulur.

– Yatırım Fizibilitesi Hazırlama

– Yatırım inşaat projeleri ve inşaatın yönetimi

– Fabrika relokasyonu ve devreye alınması

– Proje bütçeleme

– Proje personel ve ihtiyaç planlaması

– Proje izleme maliyet takibi

– Proje formlarının geliştirilmesi

– Yerel ve uluslararası kurumlar vergisi ve gelir vergisi

– Katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, damga vergisi, BSMV ve KKDF gibi işle üzerinden alınan vergiler

– Vergi stopajı

– Yatırım teşvikleri

– Veraset ve intikal vergisi ve emlak vergisi gibi servet üzerinden alınan vergiler

– Uluslararası vergi anlaşmaları

– Yurt içinde ve yurt dışında şirket, şube ve irtibat bürosu kurulmasına ilişkin danışmanlık hizmetleri sunulması

– Dönem sonu envanter işlemleri ve kapanış işlemlerine özel danışmanlık hizmetleri

– Spesifik konularda inceleme ve araştırma yapılarak görüş verilmesi

– Vergi planlaması, şirket yapılandırmaları

– Yıllık kar planı geliştirme / inceleme

– Yıllık gelir ve hedef tanımlama

– Bütçe süreçleri uyumu

– Raporlama ve analiz